Accuray е главната радиационна онкологична компания в САЩ, която развива, произвежда и продава персонализирани иновативни решения за лечение, които поставят норми за грижа с цел помагане на пациентите да живеят по-дълъг, по-добър живот.

Водещите технологии на компанията - Системата Кибернож и Системата за Томотерапия - са създадени, за да осъществяват радиохирургично лечение, стереотактично лъчелечение на тялото, лъчелечение чрез модулиран интензитет, образно насочвано лъчелечение и адаптивно лъчелечение.

about accuray bg